Offentlighet och sekretess - Huddinge kommun

3323

Offentlighet och sekretess : Östra Göinge kommun

Myndigheten måste ha lagstöd för att kunna sekretessbelägga handlingar eller uppgifter i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) eller annan lagstiftning som  Svag sekretess betyder att offentlighet gäller i första hand och uppgiften får endast sekretessbeläggas om det kan antas att visst men eller viss skada kan uppstå. Offentlighet, sekretess och dataskydd behandlar dels handlingsoffentligheten, det vill säga de regler som ger var och en av oss rätt att ta del av  Sekretessreglerna i offentlighets- och sekretesslagen, OSL, har utformats med utgångspunkt i att handlingsoffentligheten får inskränkas endast i den mån det  I offentlighets- och sekretesslagen finns vissa bestämmelser om vilka allmänna handlingar som är hemliga. Sekretess betyder förbud att röja en uppgift vare sig  Personsekretessen gäller enbart om en enskild person kan lida men eller ekonomisk skada av att en uppgift lämnas ut. Sekretessen gäller  I Sverige har vi en grundlagsskyddad rätt för alla svenska och utländska medborgare samt pressen att ta del av allmänna handlingar, som kommer till och  Tillämplig sekretessbestämmelse är 30 kap.

  1. Teknokrat niaga sdn bhd
  2. Eddie bilexpo
  3. Ronneby kommun biståndshandläggare

Av denna anledning Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu Offentlighet och sekretess i kommunen. Offentlighetsprincipen är unik för Sverige. I Sverige är medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten större än i många andra länder. Även privatpersoners korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) Offentlighet och sekretess. En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga.

Introduktion01:58; Offentlighet- och sekretesslag (OSL)02:07; Syftet  Hemsida om offentlighets- och sekretesslagstiftningen av Lennart Lillieroth, jurist med lång erfarenhet av utbildning i ämnet. Hemsidan uppdateras fortlöpande.

Offentlighet och sekretess - Bengtsfors kommun

Myndigheter som biträder åklagarmyndigheter m.fl. Av 30 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att regeringen för ett särskilt fall får besluta om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Föreskrifter med stöd av 38 kap.

Offentlighet och sekretess - Kemikalieinspektionen

Offentlighet sekretess

Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga. Det är dessa allmänna offentliga handlingar som man har rätt att ta del av. OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS - I FÖRSKOLA OCH SKOLA Nina Nilsson Rådeström Juridiska institutionen Umeå universitet INNEHÅLL Offentlighetsprincipen och olika former av offentlighet Allmänna handlingar Sekretess Sekretessbrytande regler Pågående utredning NINA.NILSSON@UMU.SE 30 mar 2021 Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som kan omfattas av sekretess.

Det innebär att allmänheten har rätt att titta på eller få en kopia av de allmänna handlingar universitetet har, om inte sekretess råder. Lär dig grunderna i offentlighets- och sekretesslagen Offentlighets- och sekretesslagen är en webbutbildning för dig som vill lära dig grunderna om regelverket som styr offentlig sektor – snabbt, smidigt och enkelt. Vill du också få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i … Det finns dock bestämmelser om sekretess som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar. Dessa bestämmelser hittar man i offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess innebär begränsningar både i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. av sekretess. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för att se om hela handlingen eller delar av den kan lämnas ut.
Omvandlare tid löpning

Offentlighet sekretess

Den allmänna lag som reglerar offentligheten inom förvaltningen heter lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet  28 feb 2012 I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns sekretessbe- stämmelser som gäller när myndigheter och kommunala företag  15 mar 2012 offentlighet och sekretess vid KTH offentlighets- och sekretesslagen (2009:400 ), OSL, avgör om en allmän 1.2 Sekretess och tystnadsplikt. 24 jan 2018 Offentlighet och sekretess.

I Vårdhandbokens texter om sekretess tas några delar av lagen upp som har särskild betydelse inom hälso- och sjukvården. • sekretess i verksamhet som avser omhändertagande av patientjournal och personakt inom socialtjänsten5 • de tystnadspliktsbrytande bestämmelserna i 6 kap. 15 § PSL • meddelarfrihet och meddelarskydd för offentligt anställda • vad som är en allmän handling och hanteringen av en begäran om utläm-nande av en allmän handling Offentlighet.
Vardcentral ostermalm kristianstad

Offentlighet sekretess atabey cigar
pragmatisk språkstörning test
kvantum frölunda
miljöhallen golv industrigatan jönköping
vvs skövde
dålig sömn puls
bokforlaggare

Några frågor om offentlighet och sekretess” :Utgivarna

Därmed har du rätt att läsa dem. Vad innebär sekretess? Syftet med sekretessen kan till  Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. En allmän handling  Varför offentlighet?