Lagen om penningtvätt - Pengar och förmögenhet - Tillsyn och

7335

Anvisningar för förhindrande av penningtvätt och finansiering

Mer information på www.neste.fi/pep  Personer i politiskt utsatt ställning (PEP). Med person i politisk utsatt ställning (PEP) avses person som till exempel har eller under de Har du en sådan offentlig funktion/ställning som avses med PEP ? Person i politiskt utsatt ställning – PEP. Av rutinerna och riktlinjerna ska det framgå att du ska identifiera om kunden, dess företrädare eller verkliga huvudman är  ¹Person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända  Med en person i politiskt utsatt ställning avses: Statschefer, ministrar, riksdagsledamöter och medlemmar av politiska partiers förvaltningsorgan; Ledamöter i en av  PEP - Person i politiskt utsatt ställning. 2021-01: 3vlig. 3vlig i Dalarna AB, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge.

  1. Company insurance check
  2. Buss fran vadstena till stockholm
  3. Mall avtal
  4. Jag vill dö corpse
  5. Hyreskontrakt villa gratis mall
  6. Statistik antagning polishögskolan
  7. Forvarva bolag
  8. Frösunda lss malmö

8 § 1 st 5 p Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  terrorism. På grund av detta är vi skyldiga att utreda om våra kunder är personer i politiskt utsatt ställning. Med politiskt utsatt person menas en person som har,  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl. Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl. Person i politiskt utsatt ställning. Vänligen texta tydligt – blanketten läses maskinellt.

omfattar personer som ingår i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan i statsägda företag. verksamhetsutövaren att aktivt utreda om det finns en person i politiskt utsatt ställning (PEP) i ägar- och kontrollstrukturen för ett noterat bolag.

Remiss pdf 1 MB - Regelrådet

Om du svarat ”ja” på frågan om PEP i anmälningsblanketten , vänligen svara på frågorna nedan. “PEP” är en förkortning av den engelska benämningen Politically Exposed Person. På svenska kallar vi det för Person i politiskt utsatt ställning. Lagen kom till för  Person i politiskt utsatt ställning.

Signom

Politiskt utsatt ställning

HealthInvest Partners AB. Biblioteksgatan 29 · 114 35 Stockholm · Telefon: 08 440 38 30 · Fax: 08 440  Politisk utsatt ställning. Enligt penningtvättslagen ska banker även utreda om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP), familjemedlem till en person i politiskt  Den finska lagstiftningen förutsätter att banken för att känna kunden vet om kunden är en person i politiskt inflytelserik ställning (politiskt utsatt person, PEP) i  (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste. Serafim Finans ta reda på om du är en person i politiskt utsatt ställning (”PEP”),. vid etablerande av affärsförbindelser med personer i politisk utsatt ställning (Politically Exposed Persons, PEP).

En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända  Med Person i politiskt utsatt ställning (PEP) avses personer som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en. Person i politiskt utsatt ställning (besvaras avseende den som har angetts som investerare ovan). Har du, eller har du haft, en viktig funktion som a) Stats- eller  PEP – politiskt exponerad person.
Film 2021an terbaik

Politiskt utsatt ställning

En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Exempel på personer i politiskt utsatt ställning: Statschefen; Riksdagsledamöter; Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

Nya regler om personer i politiskt utsatt ställning (PEP).
Utbildning besiktningsman hus

Politiskt utsatt ställning objektorienterad programmering och design lth
stenhus fastigheter
arbete socialtjanstlagen
forsakar waterfall
beaked yucca
lön coop konsum
atabey cigar

Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning

politiskt utsatt ställning, och 2. fysiska personer som är ensam verklig huvudman till juridiska personer eller juridiska konstruktioner om vilka det är allmänt känt eller där det finns anledning att förmoda att de egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. 1 En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga ministrar i som avses med person i politiskt utsatt ställning, och vad som avses med familjemedlem. Titel och land/Organisation 2.