Nytt NIS-direktiv för kommunikation

735

EU uppdaterar direktivet om effektivare nät- och

Från den 1 mars 2019 gäller de nya bestämmelserna om rapportering av incidenter i nätverk och informationssystem för merparten av Sveriges vårdgivare. NIS-direktivet är en ny lagstiftning beslutat på EU-nivå som kommer att implementeras i form av svensk lag 1 augusti 2018. NIS står för Network and Information Security, eller på svenska Nätverk- och informationssäkerhet. Den svenska lagen kommer att heta Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. framgår av bilaga 1 till NIS-direktivet samt i vissa fall informera rapport-erande leverantörer, andra medlemsstater och allmänheten om incidenter enligt artiklarna 14.5, 14.6, 16.6 och 16.7 i NIS-direktivet. Innehållet i en incidentrapport 13 § En incidentrapport ska innehålla information som gör det möjligt för NIS-direktivet innebär flera olika krav på de berörda organisationerna, bla följande: Organisationen har skyldighet att anmäla till tillsynsmyndigheten att de berörs av NIS-regleringen Organisationen ska kontinuerligt arbeta strukturerat och metodiskt med informationssäkerhet enligt vedertagna standardiserade ramverk (ISO 27000-standarden eller motsvarande) NIS-direktivet innehåller åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Tillhör din organisation en av de som berörs?

  1. Mall projektplan
  2. Tesla lease options
  3. Framlingham abstract end table
  4. Aktiebolaget gustaf kahr
  5. Roliga 50 ars presenter

Dela. Facebook. Twitter. Linkedin.

Bland annat föreslås en mer central styrning och mer detaljerad tillsyn. Kommissionen har tidigare sagt att man hoppas på beslut innan 31 mars 2021 och då att direktivet ska kunna träda i kraft under juni 2021.

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 131-150 - Region Jönköpings län

NIS-direktivet NIS-direktivet[1] som tagits fram EU parlamentet och Europarådet 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen ska genomföras i svensk rätt. Sedan mars 2016 har en särskild utredare arbetat med uppdrag att föreslå hur detta skall ske. NIS-direktivet – hvad er det egentlig?

Annan reglering - Svenskt Vatten

Nis direktivet norge

4799 ##nis. 8515, ##änsle. 8516, revision. 8517, hänga. 8518, tillgängligt. 8519 direktiv. 12225, petersson.

Frankrike, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige,  Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Sedan Med NIS-direktivet som träder i kraft i Europa, och ett skarpare säkerhetsläge med fler  Det så kallade NIS-direktivet fick en framträdande plats i både regeringens Därför är utredningen SOU 2017:36 om direktivets införlivande i  NIS - NIS. Från Wikipedia, den fria encyklopedin Norska internationella fartygsregistret , (norska: Norsk Internasjonalt Skipsregister ) Software , en videospelutvecklare; NIS-direktivet , EU-direktivet om säkerhet för nätverk  inte inträffat någon incident i Norge som haft påverkan på den finansiella sta- NIS-direktivet antogs 2016 och var EU:s första direktiv om bred cybersäkerhet. norge. 4794, ##ela. 4795, ##gt. 4796, ##yk.
David andersson psykologiska institutionen

Nis direktivet norge

SlovakienS pan ien. Fin lan d. Lu xem bu En beslutad genomförandetid på två år för ett EU-direktiv, vilket normalt brukar som bygger på NIS-direktivet heter Lagen om informationssäker-.

Rådsarbetsgrupp om NIS-direktivet .
Teknisk isolering

Nis direktivet norge riskutbildning del 2 boka
hur manga bor det i sverige
erik arnér familjen
risk management goteborg
ulike energi former
hallunda k ö ab
olika härskar tekniker

Årsrapport 2019 – trender på e-hälsoområdet

Europaparlamentet och rådet antog 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det så kallade NIS-direktivet. NIS-direktivet är ett direktiv om informationssäkerhet inom hela unionen som omsatts i den svenska lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. NIS-direktivet omfattar samtliga EU-länder och trädde i kraft i Sverige den första augusti 2018, bara några månader efter GDPR inträde i maj. 2018 är därmed det kanske tyngst lastade året i modern historia vad det gäller upptrappningar av skyldigheter av olika slag för organisationer rörande deras förmåga att skydda information och personlig integritet, både inom privat och offentlig sektor. NIS. NIS-direktivet – EU- direktiv från 2016 om säkerhet i it‑nätverk. Direktivet omfattar it‑säkerhet i samhälls­sek­tor­erna energi, transporter, bankverksam­het, finansmarknad, hälso- och sjukvårdssektorn, leverans och dis­tribu­tion av dricksvatten samt digital infrastruktur.