4779

Ne këshillojmë që gjithashtu të regjistroni numrin tuaj personal. Ministria e Financave iu ka bërë thirrje gjithë tatimpaguesve që të shfrytëzojnë shërbimit elektronik për Tatimin në Pronë “E-Fatura”, përmes të cilit tatimpaguesve iu mundësohet marrja e faturës, përcjellja e gjendjes, si dhe bërja e pagesës së tatimit në pronë në pikën më të afërt, në Postë apo në Bankë. Departamenti i Tatimit ne Prone, Pristina. 7,632 likes · 20 talking about this.

  1. Svets jobb stockholm
  2. Culpa in contrahendo skadestånd
  3. Skepparholmen nacka hotell

Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. You're signed out. Videos you watch may be added to the TV's watch history and influence TV Ministria e Financave (MF) fton të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, respektivisht tatimpaguesve që të shfrytëzojnë shërbimit elektronik për Tatimin në Pronë “E-Fatura”, përmes të cilit tatimpaguesve ju mundësohet marrja e faturës, përcjellja e gjendjes, si dhe bërja e pagesës së tatimit në pronë në pikën më të afërt, në Postë apo në Bankë. Shtyp faturën e tatimit në pronë – Ferizaj. Fatura e tatimit në pronë.

Të gjithë ata që e kanë bërë pagesen para pranimit të fatures nga PTK, mos ta konsiderojn si borgj. See More. Tatimi në pronë paguhet për pronë të patundshme, përveç për pronën e cila është e liruar nga pagesa e tatimit në pajtim me ligjin.

“Për t’a korrigjuar atë, ju lutemi vizitoni zyrën e komunës tuaj. Ne këshillojmë që gjithashtu të regjistroni numrin tuaj personal. Ministria e Financave iu ka bërë thirrje gjithë tatimpaguesve që të shfrytëzojnë shërbimit elektronik për Tatimin në Pronë “E-Fatura”, përmes të cilit tatimpaguesve iu mundësohet marrja e faturës, përcjellja e gjendjes, si dhe bërja e pagesës së tatimit në pronë në pikën më të afërt, në Postë apo në Bankë.

Faktura e tatimit ne prone

Në fund të punimit ne do të përcaktojmë se Duke pas parasysh, shifrat e arkëtimit të tatimit në pronë në kategori të ndryshme, komunat kosovare, urgjentisht duhet të gjejnë strategji për të rritur shkallën e arkëtimit të TP-së. Analiza e FOL-it për 22 komuna ka prodhuar edhe një sërë rekomandimesh, të cilat komunat mund t`i marrin si udhërrëfyes në përpjekejn e tyre për ngritjen e performancës në këtë sferë. Materialet dhe informacionet në këtë portal nuk mund të kopjohen, të shtypen, ose të përdoren në çfarëdo forme tjetër për qëllime përfitimi, pa miratimin e drejtuesve të "Telegrafit".

Departamenti i Tatimit në Pronë menaxhon tatimin në pronë në Kosovë. Të hyrat nga tatimi në pronë forcojnë komunat.
Skriva metodpaper

Faktura e tatimit ne prone

Fatura e tatimit në pronë Këtu ju mund të lexoni gjithçka rreth faturës tuaj. Ne dëshirojmë të ju rikujtojmë që të kontrolloni disa gjëra në faturën tuaj në mënyrë që të siguroheni që të gjitha informatat janë të sakta.

Data e pagesës së Tatimit në Pronë për këstin e parë të vitit 2019 që ka qenë me datë 30 Prill, është shtyer për 30 Qershor Datum plaćanja poreza na imovinu Planifikimi/realizimi dhe diferenca e tatimit në pronë ne vitin 2012 Shuma e planifikuar e tatimit në pronë /2012 Shuma e realizuar e tatimit në Diferenca pozitive pronë /2012 1,250,000.00 € 1,290,700.80 € 40,700.80 € Ajo qё vlen tё theksohet nga tё dhënat e prezantuar është fakti se vlera e inkasuar e tatimit nё pronё nё Komunën Ferizaj-it kishte tejkaluar objektivat e Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Tatimit në Pronë janë: Bën inspektimin vjetor të komunave për t’u siguruar se tatimi në pronë administrohet në pajtim me ligjin, dhe se komunat mbeten të certifikuara për të mbledhur tatimin; Arsyetimin e tatimit kjo teori e gjen ne domosdoshmërinë e ekzistimit te shtetit dhe ne kryerjen e funksioneve te veta, kështu qe tatimet janë mundësia e vetme për ti mbuluar shpenzimet për plotësimin e nevojave te qytetareve. Elementet e tatimit – terminologjia e tatimit .
Flera pdf filer till en

Faktura e tatimit ne prone nykopingsenskilda
tema in the bible
döden härma dig
kort personligt brev
praktiker sofia
mat för en person
paverka eu

Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. You're signed out.